วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การคัดลอกซีดี CD

การใช้ Nero StartSmart ของโปรแกรม Nero 8

มารู้จัก Nero StartSmart
Nero เป็นชุดโปรแกรมท่รวมโปรแกรมย่อยที่ทำงานแตกต่างกัน ซึ่งเลือกเมนูที่เรียกว่า Nero StartSmart ซึ่งทำการจัดระเบียบส่วนการเขียนซีดี/ดีวีดี โดยแยกตามประเภทของข้อมูล เช่น เขี้ยนไฟล์ข้อมูลทั่วไป เขียนไฟล์เพลง หรือเขียนไฟล์วิดีโอลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดี เป็นต้น
การใช้ Nero StartSmart
เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรม Nero StartSmart ให้คลิกปุ่ม แล้วเลือก All Programs > Nero 8 > Nero StartSmart ดังนี้


ปรากฏหน้าจอโปรแกรม Nero StartSmart

ส่วนประกอบของ Nero StartSmart
A เมนูสำหรับเลือกเขียนข้อมูลอย่างรวดเร็ว เช่น ซีดีข้อมูล ซีดี Audio ดึงไฟล์เพลงจากแผ่นซีดี Audio และการคัดลอกซีดี
B หมวดริปและเบิร์น (Rip & Burn) : เขียนซีดีข้อมูล/ซีดีเพลงแบบต่างๆ การคัดลอกซีดี และการดึงเพลงจากแผ่น Audio
C หมวดสร้างและแก้ไข (Create & Edit) : ตกแต่งภาพ ตัดต่อวิดีโอ/ไฟล์เสียง สร้างวีซีดี/ดีวีดีภาพยนต์ และการออกแบบปกซีดี
D หมวดความบันเทิงภายในบ้าน (Home Entertainment) : เล่นไฟล์เสียง/ไฟล์ภาพ/ไฟล์วิดีโอ และการชมทีวีผ่าน Nero
F หมวดแบ็คอัพ (Backup) : การคัดลอกดิสก์หรือการสำรองข้อมูลเก็บไว้

ใช้งานเมนู Nero StartSmart
หมวดริปและเบิร์น (Rip & Burn)


ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้
ดึงไฟล์เพลงจากแผ่นซีดี Audio
สร้างแผ่นซีดีเพลง Audio
สร้างแผ่นซีดีเพลงสำหรับไฟล์เพลง MP3/WMA
สร้างแผ่นซีดี/ดีวีดีเก็บช้อมูลทั่วไป
เขียนไฟล์วิดีโอลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดี
ทำการคัดลอกแผ่นซีดี/ดีวีดี


หมวดสร้างและแก้ไข (Create & Edit)
ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้
ปรับแต่งไฟล์ภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Nero PhotoSnap
สร้างแผ่นวีซีดีโชว์ ากไฟล์ภาพที่มีอยู่
รวมไฟล์เสียง ตกแต่ง/ใส่เอฟเฟ็กต์เพิ่มเติมให้ไฟล์เสียง
การทำงานกับไฟล์เสียง เช่น ตัดต่อหรือบันทึกไฟล์เสียง
จับภาพวิดีโอกล้องดิจิตอล หรือการ์ดตัดต่อวิดีโอ พร้อมตัดต่อและแปลงออกมาเป็นไฟล์ฟอร์แม็ทต่างๆ
ออกแบบปกซีดี/ดีวีดี รวมทั้งสกรีนบนแผ่นซีดี
แปลงไฟล์วิดีโอรูปแบบต่างๆ ด้วย Nero Recoce
แปลงไฟล์เสียงรูปแบบต่างๆ
หมวดควาบันเทิงภายในบ้าน (Home Entertainment)
ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้
เล่นเพลงจากแผ่นซีดี Audio แผ่น MP3/WMA หรือไฟล์เสียงประเภทต่างๆ
ชมภาพยนต์ผ่านทางภาพยนต์ซีดี/วีซีดี และไฟล์วิดีโอประเภทต่างๆ
เลือกชมไฟล์ภาพผ่านทางโปรแกรม Nero PhotoSnap Viewer
หมวดแบ็คอัพ (Backup)
ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้
ทำการสำรองข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ด้วย Nero Backltup
กู้คืนการสำรองข้อมูลคืนมา
กำหนดเวลาและข้อมูลท่ต้องการสำรองอัตโนมัติ
สร้างแผ่นดิสก์ฉุกเฉิน สำหรับใช้กู้ระบบเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
ทำการคัดลอกแผ่นซีดี/ดีวีดี
ออกจากโปรแกรม Winamp
– คลิกเมนู File > Exit จากนั้นโปรแกรมจะยืนยันการปิดโปรแกรม
– กดปุ่ม <Ctrl+Q>บนคีย์บอร์ด
– คลิกปุ่ม ที่บริเวณ Title Bar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น