วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ไวรัสคอมพิวเตอร์

ไวรัสคอมพิวเตอร์

1.ไวรัสคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่มีเจตนาไม่ดีต่อคอมพิวเตอร์ คืออะไร
ตอบ:ไวรัส คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ และถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากการนำเอาดิสก์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่ง หรืออาจผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารข้อมูล ไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได้เช่นกัน
          การที่คอมพิวเตอร์ใดติดไวรัส หมายถึงว่าไวรัสได้เข้าไปฝังตัวอยู่ในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไวรัสก็เป็นแค่โปรแกรมๆ หนึ่ง การที่ไวรัสจะเข้าไปอยู่ในหน่วยความจำได้นั้นจะต้องมีการถูกเรียกให้ทำงานได้นั้น ยังขึ้นอยู่กับประเภทของไวรัสแต่ละตัว ปกติผู้ใช้มักจะไม่รู้ัตัวว่าได้ทำการปลุกคอมพิวเตอร์ไวรัสขึ้นมาทำงานแล้ว
          จุดประสงค์ของการทำงานของไวรัสแต่ละตัวขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น เช่น อาจสร้างไวรัสให้ไปทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแสดงข้อความวิ่งไปมาบนหน้าจอ เป็นต้น 
อ้างอิง:http://www.dld.go.th/ict/article/virus/v20.html
2.ไวรัสคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่มีเจตนาไม่ดีต่อคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นหมวดหมู่หรือประเภทอย่างไรบ้าง
ตอบ:ไวรัสคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้
1.บูตไวรัส
2.ไฟล์ไวรัส
3.มาโครไวรัส
4.หนอน
5.โทรจัน
อ้างอิง:http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=3c7bc41025d6bb6b&pli=1
3.บอกรายละเอียด ความสำคัญของไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่มีเจตนาไม่ดีต่อคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท
ตอบ:1.บูตไวรัส
บูตไวรัส (boot virus) คือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่เข้าสู่ เป้าหมายในระหว่างเริ่มทำการบูตเครื่อง ส่วนมาก มันจะติดต่อเข้าสู่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ระหว่างกำลังสั่งปิดเครื่อง เมื่อนำแผ่นที่ติดไวรัสนี้ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ไวรัสก็จะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ตอนเริ่มทำงานทันที
บูตไวรัสจะติดต่อเข้าไปอยู่ส่วนหัวสุดของฮาร์ดดิสก์ ที่มาสเตอร์บูตเรคคอร์ด (master boot record) และก็จะโหลดตัวเองเข้าไปสู่หน่วยความจำก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะเริ่มทำงาน ทำให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
2.ไฟล์ไวรัส
ไฟล์ไวรัส (file virus) ใช้เรียกไวรัสที่ติดไฟล์โปรแกรม เช่นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต นามสกุล.exe โปรแกรมประเภทแชร์แวร์เป็นต้น
3.มาโครไวรัส
มาโครไวรัส (macro virus) คือไวรัสที่ติดไฟล์เอกสารชนิดต่างๆ ซึ่งมีความสามารถในการใส่คำสั่งมาโครสำหรับทำงานอัตโนมัติในไฟล์เอกสารด้วย ตัวอย่างเอกสารที่สามารถติดไวรัสได้ เช่น ไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ด ไมโครซอฟท์เอ็กเซล เป็นต้น
4.หนอน
หนอน (Worm) เป็นรูปแบบหนึ่งของไวรัส มีความสามารถในการทำลายระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์สูงที่สุดในบรรดาไวรัสทั้ง หมด สามารถกระจายตัวได้รวดเร็ว ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าหนอนนั้น คงจะเป็นลักษณะของการกระจายและทำลาย ที่คล้ายกับหนอนกินผลไม้ ที่สามารถกระจายตัวได้มากมาย รวดเร็ว และเมื่อยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น ระดับการทำลายล้างยิ่งสูงขึ้น
5.โทรจัน
ม้าโทรจัน (Trojan) คือโปรแกรมจำพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแอบแฝง กระทำการบางอย่าง ในเครื่องของเรา จากผู้ที่ไม่หวังดี ชื่อเรียกของโปรแกรมจำพวกนี้ มาจากตำนานของม้าไม้แห่งเมืองทรอยนั่นเอง ซึ่งการติดนั้น ไม่เหมือนกับไวรัส และหนอน ที่จะกระจายตัวได้ด้วยตัวมันเอง แต่โทรจัน (คอมพิวเตอร์)จะ ถูกแนบมากับ อีการ์ด อีเมล์ หรือโปรแกรมที่มีให้ดาวน์โหลดตามอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใต้ดิน และสุดท้ายที่มันต่างกับไวรัสและเวิร์ม คือ มันจะสามารถเข้ามาในเครื่องของเรา โดยที่เราเป็นผู้รับมันมาโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง
อ้างอิง:http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=3c7bc41025d6bb6b&pli=1
4.บอกวิธีการป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่มีเจตนาไม่ดีต่อคอมพิวเตอร์
ตอบ:5 วิธีป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์

         ไวรัสสำหรับคอมพิวเตอร์ ก็คล้าย ๆ กับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคหวัดของเรานั่นแหละ นอกจากจะทำร้ายคอมพิวเตอร์ของเรา ยังอาจลุกลามไปถึงเครื่องคนอื่นได้ โดยเฉพาะในออฟฟิศหรือสำนักงาน มาป้องกันไวรัสด้วยวิธีง่าย ๆ นี้ดีกว่า

         อย่าเปิดอ่านอีเมลแปลก ๆ เวลาที่คุณเช็กอีเมล ถ้าเผอิญเจออีเมล์ชื่อแปลก ที่ไม่รู้จักให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าต้องมีไวรัสแน่นอน แม้ว่าชื่อหัวข้ออีเมลจะดูเป็นมิตรแค่ไหน ก็อย่าเผลอกดเข้าไปเด็ดขาดล่ะ

         ใช้โปรแกรมตรวจจับและกำจัดไวรัส (Anti-virus) ต้องยอมรับว่า ไม่มีโปรแกรมตรวจจับและกำจัดไวรัสโปรแกรมใดสมบูรณ์แบบ จะต้องอัพเดตโปรแกรมที่ใช้ตรวจจับและกำจัดไวรัสอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ครอบ คลุมถึงไวรัสชนิดใหม่ ๆ

         อย่าโหลดเกมมากเกินไป เกมคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจมีไวรัสซ่อนอยู่ ไม่ควรโหลดมาเล่นมากเกินไป และควรโหลดจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น บางทีเว็บไซต์จะมีเครื่องหมายบอกว่า "No virus หรือ Anti virus" อยู่แบบนี้ถึงจะไว้ใจได้

         สแกนไฟล์ต่าง ๆ ทุกครั้งก่อนดาวน์โหลดไฟล์ทุกประเภท ควรทำการสแกนไฟล์ รวมทั้งข้อมูลจากภายนอกก่อนเข้ามาใช้ในเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น CD, Diskette หรือ Handydrive ต้องใช้โปรแกรมค้นหาไวรัสเสียก่อน

         หมั่นตรวจสอบระบบต่าง ๆ ควรตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ เช่น หน่วยความจำ, การติดตั้งโปรแกรมใหม่ ๆ ลงไป, อาการแฮงค์ (Hang) ของเครื่องเกิดจากสาเหตุใด บ่อยครั้งหรือไม่ ซึ่งคุณอาจจะต้องติดตั้งโปรแกรมพวกบริการ (Utilities) ต่าง ๆ เพิ่มเติมในเครื่องด้วย

Tip ... รู้ได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ติดไวรัสแล้ว

         1. การทำงานของคอมพิวเตอร์ช้าลงกว่าปกติ

         2. คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

         3. อยู่ดี ๆ ข้อมูลบางอย่างก็หายไป

         4. ตัวเครื่อง Restart เองโดยไม่ได้สั่ง

         5. แป้นพิมพ์ทำงานปกติหรือไม่ทำงานเลย
อ้างอิง:http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=432b30f5a0d4d167
5.ยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในการป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่มีเจตนาไม่ดีต่อคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความนิยม มาอย่างน้อย 5 โปรแกรม
ตอบ:1. AVG Antivirus Free Edition 2011: เป็นโปรแกรมที่สามารถป้องกันไวรัสและสปายแวร์ ตัวใหม่ๆ ได้ เช่น ไวรัสที่มากับ E-mail เพราะทุกวันนี้ไวรัสและสปายแวร์จะมีการอัพเดทความสามารถในการทำลายอยู่ตลอด ดังนั้นเราก็ควรอัพเดทโปรแกรมที่มีอยู่และอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ๆ ของโปรแกรมอยู่ตลอด
2. Avira AntiVir Personal Free Edition: สามารถกำจัดไวรัสได้มากว่า 300,000 ชนิด มีการอัพเดท ข้อมูลไวรัสในเครื่องของเราแบบอัตโนมัติ ทำให้โปรแกรมไม่ล้าหลัง และตามไวรัสตัวใหม่ๆ ได้ทัน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต และชอบดาวน์โหลด ทั้งหลาย แต่บางทีเวลาที่เราสแกน โปรแกรมก็ชอบลบข้อมูลบางอย่างออกไปด้วย
3. Avast Free Antivirus: สามารถป้องกันไวรัส Spyware หรือ Malware ต่าง ๆ ที่แฝงตัวมากับเว็บไซต์ไม่ให้เข้ามาทำร้ายข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ การสแกนสามารถสแกนได้ทั้งไฟล์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนขณะที่บู๊ตเครื่องก็ได้ค่ะ โดยโปรแกรมจะตรวจจับไวรัสและกำจัดไวรัสให้ทันทีที่พบ และในปัจจุบันโปรแกรมสามารถรองรับภาษาได้มากกว่า 19 ภาษา เป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด สามารถใช้งานได้ง่าย
4. PC Tools AntiVirus Free: โปรแกรมนี้ก็จะช่วยป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ให้ติดไวรัสได้ง่ายๆ ซึ่งเหมือนกับโปรแกรมสแกนไวรัสตัวอื่น ๆ สำหรับโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี แต่ขนาดของไฟล์อาจจะค่อนข้างใหญ่
5. Microsoft Security Essentials: สำหรับโปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสหรือสปายแวร์ได้เกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าไวรัสจะเปลี่ยนสถานะในการเข้าถึงข้อมูลของเราเป็นอย่างไรก็ตาม โปรแกรมก็จะตรวจพบไวรัสได้อยู่ดี ถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมสแกนไวรัสลองโหลดโปรแกรมตัวนี้ไปใช้ดูนะคะ เพราะเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Microsoft เองซึ่งน่าจะช่วยให้ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows อุ่นใจขึ้นได้
อ้างอิง:http://www.techxcite.com/topic/4217.html#sthash.tTB4JoML.dpuf
6. ดาวน์โหลด โปรแกรม Nod32 พร้อมแสดงวิธีการติดตั้งและใช้งาน รวมทั้งวิธีการอัพเดท ให้ทันต่อ
ไวรัส
ESET NOD32 Antivirus 5
หลายคนๆ คงคุ้นเคยกับชื่อโปรแกรมอย่าง NOD32 ซึ่งเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลกเป็นจำนวนมาก อัพเดทล่าสุดสำหรับวันนี้ทางค่าย ESET ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในเวอร์ชั่นล่าสุดและได้ปล่อย NOD32 AntiVirus 5.2 มีขนาดโปรแกรมประมาณ 48.38MB สำหรับเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นฟรี ที่เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานกันได้แล้ว
NOD32 AntiVirus 5 จะช่วยคุณในการเพิ่มระดับความป้องกันในการใช้งานออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Social Network , การดาวน์โหลดไฟล์ , การเล่นเกมส์ออนไลน์ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลมีเดียต่างๆ ระหว่างเพื่อนของคุณ ในด้านการทำงานจะมีการตรวจจับสแกนและใช้เทคโนโลยีเหนือเมฆในการช่วยตรวจสอบป้องกันภัยคุกคามหรือการโจมตีต่างๆ ทั้งหมด และอาชญากรไซเบอร์ที่ต้องการบุกรุกคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

คุณสมบัติที่โดดเด่นและประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก NOD32 AntiVirus 5
- การสแกนตรวจจับค้นหาไวรัสต่างๆ ด้วยระบบปฏิบัติการเหนือเมฆที่จะช่วยป้องกันแบบ real-time และปรับค่าให้เหมาะสมกับภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต
- ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงการใช้งานแบบออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีสิ่งใดๆ มารบกวน
- ระบบประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติและเลื่อนงานที่กำหนดพร้อมเวลาแจ้งเตือนคุณก่อนการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงที่มีขนาดใหญ่
- การตรวจหามัลแวร์โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบขั้นสูง ที่จะช่วยปกป้องคุณจากภัยคุกคามที่ไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยจากมัลแวร์ต่างๆ
- ตรวจสอบโดยอัตโนมัติสแกนทุกไดรฟ์ , USB แฟลชไดร์ฟ , การ์ดหน่วยความจำและซีดี / ดีวีดี
- คุณสามารถปรับแต่งการทำงานของระบบให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นตามต้องการ
- ถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหาต่างๆ ของระบบในระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วและราบรื่นอย่างต่อเนื่องในการรักษาความปลอดภัย
อ้างอิง:http://downloadhoo.com/nod32-antivirus-5-2.html
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การคัดลอกซีดี CD

การใช้ Nero StartSmart ของโปรแกรม Nero 8

มารู้จัก Nero StartSmart
Nero เป็นชุดโปรแกรมท่รวมโปรแกรมย่อยที่ทำงานแตกต่างกัน ซึ่งเลือกเมนูที่เรียกว่า Nero StartSmart ซึ่งทำการจัดระเบียบส่วนการเขียนซีดี/ดีวีดี โดยแยกตามประเภทของข้อมูล เช่น เขี้ยนไฟล์ข้อมูลทั่วไป เขียนไฟล์เพลง หรือเขียนไฟล์วิดีโอลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดี เป็นต้น
การใช้ Nero StartSmart
เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรม Nero StartSmart ให้คลิกปุ่ม แล้วเลือก All Programs > Nero 8 > Nero StartSmart ดังนี้


ปรากฏหน้าจอโปรแกรม Nero StartSmart

ส่วนประกอบของ Nero StartSmart
A เมนูสำหรับเลือกเขียนข้อมูลอย่างรวดเร็ว เช่น ซีดีข้อมูล ซีดี Audio ดึงไฟล์เพลงจากแผ่นซีดี Audio และการคัดลอกซีดี
B หมวดริปและเบิร์น (Rip & Burn) : เขียนซีดีข้อมูล/ซีดีเพลงแบบต่างๆ การคัดลอกซีดี และการดึงเพลงจากแผ่น Audio
C หมวดสร้างและแก้ไข (Create & Edit) : ตกแต่งภาพ ตัดต่อวิดีโอ/ไฟล์เสียง สร้างวีซีดี/ดีวีดีภาพยนต์ และการออกแบบปกซีดี
D หมวดความบันเทิงภายในบ้าน (Home Entertainment) : เล่นไฟล์เสียง/ไฟล์ภาพ/ไฟล์วิดีโอ และการชมทีวีผ่าน Nero
F หมวดแบ็คอัพ (Backup) : การคัดลอกดิสก์หรือการสำรองข้อมูลเก็บไว้

ใช้งานเมนู Nero StartSmart
หมวดริปและเบิร์น (Rip & Burn)


ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้
ดึงไฟล์เพลงจากแผ่นซีดี Audio
สร้างแผ่นซีดีเพลง Audio
สร้างแผ่นซีดีเพลงสำหรับไฟล์เพลง MP3/WMA
สร้างแผ่นซีดี/ดีวีดีเก็บช้อมูลทั่วไป
เขียนไฟล์วิดีโอลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดี
ทำการคัดลอกแผ่นซีดี/ดีวีดี


หมวดสร้างและแก้ไข (Create & Edit)
ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้
ปรับแต่งไฟล์ภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Nero PhotoSnap
สร้างแผ่นวีซีดีโชว์ ากไฟล์ภาพที่มีอยู่
รวมไฟล์เสียง ตกแต่ง/ใส่เอฟเฟ็กต์เพิ่มเติมให้ไฟล์เสียง
การทำงานกับไฟล์เสียง เช่น ตัดต่อหรือบันทึกไฟล์เสียง
จับภาพวิดีโอกล้องดิจิตอล หรือการ์ดตัดต่อวิดีโอ พร้อมตัดต่อและแปลงออกมาเป็นไฟล์ฟอร์แม็ทต่างๆ
ออกแบบปกซีดี/ดีวีดี รวมทั้งสกรีนบนแผ่นซีดี
แปลงไฟล์วิดีโอรูปแบบต่างๆ ด้วย Nero Recoce
แปลงไฟล์เสียงรูปแบบต่างๆ
หมวดควาบันเทิงภายในบ้าน (Home Entertainment)
ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้
เล่นเพลงจากแผ่นซีดี Audio แผ่น MP3/WMA หรือไฟล์เสียงประเภทต่างๆ
ชมภาพยนต์ผ่านทางภาพยนต์ซีดี/วีซีดี และไฟล์วิดีโอประเภทต่างๆ
เลือกชมไฟล์ภาพผ่านทางโปรแกรม Nero PhotoSnap Viewer
หมวดแบ็คอัพ (Backup)
ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้
ทำการสำรองข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ด้วย Nero Backltup
กู้คืนการสำรองข้อมูลคืนมา
กำหนดเวลาและข้อมูลท่ต้องการสำรองอัตโนมัติ
สร้างแผ่นดิสก์ฉุกเฉิน สำหรับใช้กู้ระบบเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
ทำการคัดลอกแผ่นซีดี/ดีวีดี
ออกจากโปรแกรม Winamp
– คลิกเมนู File > Exit จากนั้นโปรแกรมจะยืนยันการปิดโปรแกรม
– กดปุ่ม <Ctrl+Q>บนคีย์บอร์ด
– คลิกปุ่ม ที่บริเวณ Title Bar